فایل های دسته بندی سایر رشته ها ... - صفحه 1

پاورپوینت ضربه قوچ (water hammer)

پاورپوینت ضربه قوچ (water hammer) | تعداد اسلاید: 27 | زبان: فارسی | قابلیت ویرایش: دارد | فهرست: دارد | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: ندارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش آزمایشگاه فیزیک 2 - تعیین ظرفیت خازن معادل

گزارش آزمایشگاه فیزیک 2 - تعیین ظرفیت خازن معادل | نوع گزارش کار: آزمایشگاه | تعداد صفحات: 6 | زبان: فارسی | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: ندارد | منابع و مآخذ: ندارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش آزمایشگاه فیزیک 2 - بررسی مدارهای شامل مقاومت، خازن و خودالقاگر - پدیده تشدید

گزارش آزمایشگاه فیزیک 2 - بررسی مدارهای شامل مقاومت، خازن و خودالقاگر - پدیده تشدید | نوع گزارش کار: آزمایشگاه | تعداد صفحات: 8 | زبان: فارسی | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: ندارد | منابع و مآخذ: ندارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش آزمایشگاه فیزیک 2 - بررسی قانون کیرشهف در مدارهای سری و موازی

گزارش آزمایشگاه فیزیک 2 - بررسی قانون کیرشهف در مدارهای سری و موازی | نوع گزارش کار: آزمایشگاه | تعداد صفحات: 6 | زبان: فارسی | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: ندارد | منابع و مآخذ: ندارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش آزمایشگاه فیزیک 2 - بررسی عوامل موثر در مقاومت الکتریکی یک رسانا

گزارش آزمایشگاه فیزیک 2 - بررسی عوامل موثر در مقاومت الکتریکی یک رسانا | نوع گزارش کار: آزمایشگاه | تعداد صفحات: 7 | زبان: فارسی | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: ندارد | منابع و مآخذ: ندارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش آزمایشگاه فیزیک 2 - اندازه گیری مقاومت

گزارش آزمایشگاه فیزیک 2 - اندازه گیری مقاومت | نوع گزارش کار: آزمایشگاه | تعداد صفحات: 7 | زبان: فارسی | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: ندارد | منابع و مآخذ: ندارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش آزمایشگاه فیزیک - اندازه گیری (کولیس)

گزارش آزمایشگاه فیزیک - اندازه گیری (کولیس) | نوع گزارش کار: آزمایشگاه | تعداد صفحات: 5 | زبان: فارسی | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: ندارد | منابع و مآخذ: ندارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش آزمایشگاه فیزیک - بررسی قانون دوم نیوتن در ماشین آتوود

گزارش آزمایشگاه فیزیک - بررسی قانون دوم نیوتن در ماشین آتوود | نوع گزارش کار: آزمایشگاه | تعداد صفحات: 7 | زبان: فارسی | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: ندارد | منابع و مآخذ: ندارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش آزمایشگاه فیزیک - نیروی اصطکاک

گزارش آزمایشگاه فیزیک - نیروی اصطکاک | نوع گزارش کار: آزمایشگاه | تعداد صفحات: 7 | زبان: فارسی | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: دارد | منابع و مآخذ: ندارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش آزمایشگاه فیزیک - حرکت پرتابی

گزارش آزمایشگاه فیزیک - حرکت پرتابی | نوع گزارش کار: آزمایشگاه | تعداد صفحات: 5 | زبان: فارسی | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: ندارد | منابع و مآخذ: ندارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش آزمایشگاه فیزیک - آونگ

گزارش آزمایشگاه فیزیک - آونگ | نوع گزارش کار: آزمایشگاه | تعداد صفحات: 5 | زبان: فارسی | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: ندارد | منابع و مآخذ: ندارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش آزمایشگاه فیزیک - قانون هوک

گزارش آزمایشگاه فیزیک - قانون هوک | نوع گزارش کار: آزمایشگاه | تعداد صفحات: 6 | زبان: فارسی | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: ندارد | منابع و مآخذ: ندارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی
سفارش تبلیغات در شاپرفا